Dotační programy nadále přejí úsporám energií a udržitelnému bydlení

0
49
foto: Schlieger

Po letních prázdninách přichází nová etapa dotací Nová zelená úsporám, která s sebou přináší nejednu novinku. Oblíbený dotační program poskytne v příštích letech žadatelům dalších 55 miliard na snižování energetické náročnosti budov. Podmínky budou obdobné jako v minulých letech, několik věcí se ale od září mění – jak pro majitele domů, tak družstva a společenství vlastníků.

Velké novinky pro SVJ a družstva

Jednou z významných změn platných od září letošního roku je rozšíření možnosti čerpání podpory NZÚ Light (dotace až 150 tisíc korun pro nízkopříjmové vlastníky rodinných domů) i na uživatele bytů v bytových domech. Ti budou také mít za předpokladu splnění podmínky nízkopříjmovosti možnost v okamžiku, kdy jejich družstvo či společenství realizuje komplexní opravu domu, získat tuto dodatečnou dotaci, která by jim měla usnadnit financování plánovaných oprav. „Tuto změnu vítáme. V praxi jsme se setkávali se situacemi, kdy někteří uživatelé bytů, v obavách z možného navýšení nákladů souvisejících se splácením jejich podílu na opravách, nepodpořili přijetí potřebného většinového rozhodnutí a plánované opravy či modernizace domu zablokovali. Věříme, že nová možnost získání dodatečné podpory NZÚ Light může v mnoha případech jejich stanovisko změnit“, doplňuje Jan Vysloužil, předseda Svazu českých a moravských bytových družstev.

Opatření by tak mělo zamezit vysokému zvýšení poplatku do fondu oprav, který může v některých případech činit až existenční potíže. „Zatím čekáme na zveřejnění dalších podrobností, které upraví čerpání této podpory“, doplňuje dále Vysloužil. Dalším již platným zvýhodněním pro žadatele z Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje a z dalších vybraných obcí (seznam je k dispozici na webu novazelenausporam.cz) je dotační bonus ve výši 10 % z celkové výše dotace. Stejná pravidla budou platit i pro byty ve vlastnictví obcí. Ty, stejně jako ostatní vlastníci z veřejného sektoru, budou moci čerpat dotaci až ve výši 70 % vynaložených nákladů.

Samotné portfolio dotací u bytových domů pak zůstává téměř beze změn. Novinkou je ovšem možnost dotace na výměnu starých plynových kotlů.

Dotace pro rodinné domy

Mezi novinky u rodinných domů patří podpora výměny starých plynových kotlů za tepelné čerpadlo nebo navýšení dotací na zateplení až do výše 950 tisíc při komplexním zateplení. „Nově ale budou dotace omezené v případě novostaveb – využít je bude možné pouze na domy, které budou splňovat podmínky nejvyššího pasivního energetického standardu a s důrazem na využití obnovitelných zdrojů energií. Na druhou stranu se tato dotace navýšila na 530 tisíc,“ popisuje Martin Protiva, obchodní ředitel Ekonomických staveb a potvrzuje, že klienti mají dlouhodobě o využití dotací zájem. „Vedle příspěvků na novostavby lze využít též dotaci na fotovoltaické systémy, tam ale záleží, jestli jsou součástí průkazu energetické náročnosti budovy (PENB). Pokud ano, nelze žádat o samostatnou dotaci na instalaci fotovoltaiky, neboť již je zahrnuta v podmínkách na výstavbu,” doplňuje Protiva.

Dotace na fotovoltaiku

Podpora fotovoltaiky zůstává – pokračuje v podobné výši a za obdobných podmínek. U podporovaných fotovoltaických elektráren je nyní rozdělena podpora na instalaci FVE a akumulačního systému. Nově jsou podporovány FVE od výkonu 2 kWp, maximálně podporovaný instalovaný výkon je 10 kWp.

Nová zelená úsporám 2023 ve zjednodušené podobě

Výhodou nové výzvy je jednodušší administrace. K žádosti už totiž nebude nutné dokládat faktury ani účtenky. Ty si žadatel pouze uschová pro případnou kontrolu. To neplatí pouze u dotací na solární elektrárny, ale všech žádostí o dotace z programu Nová zelená úsporám. Navíc u většiny žádostí nebude nutné předkládat ani projektovou dokumentaci.

Výhody kombinovaných dotačních podpor

Nadále budou pokračovat dotace v režimu kombinace dotací, kdy je možné v jedné žádosti požádat o dotaci na více opatření. Pokud tedy žadatel nebude v rámci žádosti o výměnu kotle splňovat podmínky zateplení, může využít žádosti s kombinovanou podporou a požádat nejen o dotaci na nový kotel, ale i zateplení domu. Za kombinaci opatření získává žadatel bonus ve výši 10 000 Kč za každé kombinované opatření. Obdobně jako v případě bytových domů platí ve vybraných obcích a regionech zvýhodněný bonus 10 % z celkové výše podpory. Navíc je ještě možné získat bonus za environmentálně šetrné řešení ve výši až 30 000 Kč.

Nová zelená light a Oprav dům po babičce

Součástí programu zůstává podpora pro nízkopříjmové domácnosti – Nová zelená light. Naopak úplnou novinkou je nový dotační program Oprav dům po babičce, jehož cílem je urychlit renovaci starších domů. Program je určen pro vlastníky domů či staveb určených k rekreaci, které díky renovaci splní podmínky zateplení. „Výhodou programu je i to, že pokud není dům vhodný k rekonstrukci, lze jej zbourat a na místě postavit dům nový. Ostatně, jak je známo, novostavba přijde v řadě případů levněji než rekonstrukce,” doplňuje Martin Protiva. Specifikem této dotace je navíc možnost čerpání finančních prostředků předem.

Dešťovka

V rámci další etapy programu Nová zelená úsporám přichází i nová verze dotačního programu Dešťovka – na podporu udržitelného hospodaření s vodou v domácnostech. Podpora se poskytuje na opatření, která snižují množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů v rodinných domech. Podporovány jsou systémy hospodaření s dešťovou vodou a systémy využití vyčištěné a dočištěné odpadní vody s možným využitím pro zálivku zahrady, či jako užitkové vody pro dům, například na WC.