Jak si vede propan v plynové krizi? Díky cenové stabilitě loni zájem o LPG opět rostl

0
79
Foto: Pexels/Andrea Piacquadio

LPG na rozdíl od ostatních paliv v loňském roce dramaticky nezdražovalo. Vedle stabilní ceny je i relativní jistota dodávek důvodem, proč se pro instalaci zásobníku na kapalný propan rozhodly nejen domácnosti, ale v nebývale velké míře také firmy. Čistý propan je nicméně optimálním řešením zejména pro lokality bez plynové přípojky, kterých je v Česku dle posledního sčítání lidu stále dost. I tak ale v loňském turbulentním roce mohlo toto palivo pro mnohé být ekonomicky příznivější alternativou zemního plynu. Plyn do zásobníku stál průměrně 2,6 Kč/kWh.

Podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2021 v Česku je nejvíce domácností bez plynové přípojky v Jihočeském kraji. Ze všech obydlených bytů s informací o zavedení plynu jich mělo zavedený plyn méně než polovina (46,4 %). Podobná situace je i v kraji Středočeském, Libereckém nebo Královéhradeckém, kde je přípojka zemního plynu dostupná jen pro 56 až 57 % domácností.

Plyn nezávislý na rozvodech

A právě v těchto lokalitách lidé často volí alternativu zemního plynu, která není závislá na distribuční síti. Jde o LPG, resp. čistý propan dodávaný v kapalné formě do zásobníku umístěného poblíž domu. Dle výsledků Sčítání 2021 využívá v Česku plynový zásobník téměř 23 tisíc domů.

„Propanové vytápění rozhodně není doménou pouze odlehlých horských či příhraničních oblastí. Například právě ve Středočeském kraji dlouhodobě evidujeme nejvíce poptávek a loni tomu nebylo jinak. Výrazný zájem jsme loni zaznamenali také v Moravskoslezském kraji,“ říká Jiří Karlík, odborník na LPG a generální ředitel společnosti Primagas. „Tradičně lidé nejčastěji přecházejí na propan z tuhých paliv při rekonstrukci topné soustavy. Loňský cenový šok na energetickém trhu ale způsobil, že výrazně narostl podíl domácností, které si instalovaly propanový zásobník jako náhradu za vytápění elektřinou,“ dodává Jiří Karlík.

Přechod z elektřiny na LPG

Podle údajů společnosti Primagas loni vzrostl počet nových zákazníků, kteří začali využívat propan ze zásobníku, meziročně téměř o čtvrtinu. Je to dáno zejména velkým zájmem ze strany firem, které hledaly alternativu zemnímu plynu. V segmentu domácností pak ve více než 20 % nových realizací lidé přecházeli na propan z elektřiny oproti asi 5 procentům v roce předešlém. I tak ale stále dominují zákazníci, kteří si zvolili propanové vytápění po odstávce starého kotle na uhlí či na dřevo, kterých bylo v roce 2022 téměř polovina.

Cenová stabilita propanu

„Důvod je zřejmý. Zatímco ceny zemního plynu, elektřiny a následně i tuhých paliv zažívaly extrémní růst a výkyvy, LPG je v tomto kontextu mimořádně stabilní, byť za loňský rok i zde cena rostla,“ říká Jiří Karlík. „Například cena elektřiny na spotovém trhu byla v loni prosinci i na pětinásobku ve srovnání s lednem. V případě propanu dodávaného autocisternou do zásobníku se cena v roce 2022 zvedla méně než o třetinu a v průměru činila 2,6 Kč/kWh,“ upřesňuje Jiří Karlík.

Dodávky LPG totiž nejsou primárně závislé na Rusku. I to je důvod, proč se loni ve zvýšené míře zajímaly o propan jako zdroj energie také firmy. Zejména tam, kde je výrobní proces na plynu zcela závislý, byla otázka možného výpadku dodávek zemního plynu zásadní. S výjimkou podniků s největším odběrem plynu, kde je využití LPG limitováno kapacitou zásobníků i logistikou dodavatelů, ale může běžná firma zemní plyn propanem zcela nahradit.

„Za rok 2022 evidujeme meziročně dvojnásobně více firem, které realizovaly instalaci zásobníků na LPG. Bylo jich dokonce více než domácností. Z části šlo o záložní zdroje pro případ výpadku dodávek zemního plynu. Poptávka však byla tak enormní, že ji z kapacitních důvodů nebylo možné uspokojit. Přednost měly podniky, které investovaly do úplného odstřihnutí se od zemního plynu,“ popisuje Jiří Karlík.

Nadále nicméně zůstává primární význam LPG jako zdroj energie pro neplynofikované oblasti. Zejména u starších a energeticky náročnějších domů je propan díky své výhřevnosti dobrou náhradou za tuhá paliva a domácnosti tak odpadá starost o jejich přípravu či skladování. Přitom i tam, kde se lze k rozvodům zemního plynu připojit, může dávat ekonomický smysl LPG. Vybudování zcela nové plynové přípojky totiž někdy může být komplikované a vyjít dráž než instalace plynového zásobníku.