Správné hydraulické vyvážení otopné soustavy v domě přinese výrazné úspory a vyřeší řadu problémů s topením

0
43
Foto: Pexels/Max Rahubovskiy

Neodvratně se blíží další topná sezóna. Jaké budete mít výdaje za vytápění přitom můžete poměrně výrazně ovlivnit. Díky správnému hydraulickému vyvážení otopné soustavy můžete s nízkými náklady a bez stavebních zásahů ušetřit přes 20 % energie a zároveň vyřešit řadu problémů s otopnou soustavou.

Co bychom měli vědět o hydraulickém neboli hydronickém vyvážení

Při běžné komunikaci v rámci bytových domů hovoříme o hydraulickém vyvážení otopné soustavy, odborně správně se jedná o hydronické vyvážení. Výsledek je obdobný – nastavení projektovaných průtoků ve všech částech soustavy a ve všech otopných tělesech. Jen tak jsme schopni dosáhnout vnitřní tepelné pohody bez výkyvů teplot.

Jak poznat, že ve vašem domě není otopná soustava správně nastavena

Poznáte to hlavně na faktuře za vytápění, kdy při porovnání nákladů na vytápění na podobný dům jsou u vašeho domu vyšší náklady.

Po zateplení domu nedosahují úspory ve vytápění očekávání. S velkou pravděpodobností nemáte správně seřízenou otopnou soustavu. Zateplením objektu a výměnou oken se výrazně změní tepelné ztráty, a to nejen celého domu, ale i jednotlivých místností vzájemně.

V některých místnostech v domě nedosahujete požadované teploty a díky tomu musíte zvýšit teplotu přívodu (ekvitermní křivku). V jiných místnostech blíže zdroji tepla dochází naopak k přetápění.

Z otopné soustavy je slyšet šumění, pískání, klepání a další rušivé zvuky způsobené nadměrným tlakem od čerpadla.

Jaké kroky jsou nezbytné, abyste při vytápění dosáhli maximálních úspor

Základem pro úspory na vytápění je zateplení objektu a dále případná výměna zdroje tepla, pokud vychází po profesionálním vyhodnocení jako vhodné řešení.

Pro dosažení maximálních úspor je nutné udělat i další krok, na který se často zapomíná, a to je právě hydronické vyvážení otopné soustavy. „Jen u správně vyvážené soustavy můžete snížit teplotu popř. ekvitermní křivku na minimum a zajistit tak, že ve všech místnostech bude požadovaná teplota při minimální spotřebě energie,“ upozorňuje Josef Jáchim, technický ředitel společnosti IMI Hydronic Engineering Česká republika a Slovensko.

Hydronické vyvážení pomáhá i správné funkci termostatických ventilů a hlavic. Při správném nastavení průtoku a tlaku nedochází k přetápění prostor ani při nesprávném nastavení a manipulaci s termostatickými hlavicemi. Eliminovány jsou i rušivé zvuky otopné soustavy.

Kolik za hydronické vyvážení zaplatíme a jaká je návratnost

Důležitým podkladem pro správné vyvážení soustavy je dobrý projekt, který zohledňuje současný stav budovy např. po zateplení. Do ceny vyvážení je tedy nutné započítat také cenu tohoto projektu, bez kterého nelze správné vyvážení provést. Také případnou instalaci vyvažovacích ventilů a výměnu termostatických ventilů dle projektu. Cena vlastního vyvážení se stanovuje na základě individuální kalkulace a je závislá na kvalitě podkladů, přístupnosti vyvažovacích ventilů. Návratnost této investice je však v řádu několika málo let, takže se určitě vyplatí.

Pokud bychom chtěli hydronické vyvážení zkontrolovat nebo řešit, jak postupovat?

Základní informace mohou statutární zástupci bytových domů získat u svého správce, konkrétně specialisty energtika. „U domů, které máme ve správě, pravidelně vyhodnocujeme jejich energetickou bilanci a navrhujeme optimalizaci. Ačkoliv je správné hydraulické vyvážení otopné soustavy základní krok, poměrně často se setkáváme s nedostatky. Typický je například názor, že stačí hydraulické vyvážení provést jednou a dále již není nutné nic řešit. Nové vyvážení by mělo následovat zejména po zateplení, kdy se zásadně mění požadavky budovy na vytápění,“ doporučuje Ing Marta Richterová, energetik bytového družstva Pragostav, které poskytuje správu více než dvěma stům pražských bytových domů a řadě dalších objektů. 

I když v domě k zásadním změnám v energetické bilanci nedochází, odborníci doporučují hydraulické vyvážení otopné soustavy opakovat cca po patnácti letech, a tak udržovat vytápění v domě v optimálních parametrech.

Pro posouzení stavu otopné soustavy v domě můžete využít též specialisty společnosti IMI Hydronic Engineering Česká republika a Slovensko, která v rámci svého portfolia nabízí pro bytové domy služby související s vyvážením otopné soustavy. Nabídka zahrnuje bezplatné konzultace, zajištění projektu, cenovou nabídku dodávky komponentů, doporučení realizační firmy i vlastní hydronické vyvážení včetně protokolu, jako kontrolu správného provedení realizace.

Chtěli byste ve vašem domě snížit výdaje za vytápění?

Kdyby se vás někdo zeptal, jestli byste investovali s návratností 2-3 roky a následně každé 2-3 roky vydělávali 100% investice, nerozmýšleli byste se ani minutu. Přitom pro velkou část bytových domů taková investice existuje a nevyužívají ji. Na YouTub můžete shlédnout videozáznam webináře Akademie pro bytové domy (akademiebd) s názvem Hydraulické vyvážení otopné soustavy, kde se dovíte řadu dalších praktických informací.

Z grafu můžete vidět, že spotřeba tepla ve sledovaném domě po zateplení klesla pouze o 23 % v porovnání s původním stavem domu. Následné vyvážení přineslo další 22% úsporu, a to s nesrovnatelně nižšími náklady oproti celkovému zateplení budovy.

Zdroj: Bronislav Harabiš, I. G. B. Holding, a. s.

Po zateplení a před vyvážením: Po zateplení dojde k výrazné změně parametrů budovy, které již neodpovídají hodnotám původního projektu pro vytápění. Výsledný stav vede k nespokojenosti majitele budovy v podobě nedostatečných úspor, ale i samotných nájemníků vlivem diskomfortu.