Stavbu i rekonstrukci podpoří dotační programy

0
39
Foto: Pexels/Ksenia Chernaya

V oblasti bydlení jsou kladeny stále vyšší nároky na co nejúspornější provoz domácnosti i na její co nejmenší dopad na životní prostředí. Na financování náležitých opatření, jako je například výměna oken, zateplení střechy nebo instalace řízeného větrání, lze využít příspěvku z dotačního programu Nová zelená úsporám, u něhož se od 23. září opět spustil příjem žádostí za nových podmínek.

Dotace na výměnu oken

V oblasti podpory na zateplení stavby se od září navyšuje maximální získatelná částka na 950 000 Kč. V této oblasti je podporována také výměna oken, u níž rovněž došlo k navýšení. Získat tak lze 2 200 – 4 900 Kč/m2. Nově lze také čerpat dotaci na stínicí techniku ve výši 1 500 Kč/m2. Částka, kterou je v rámci programu možné získat, se odvíjí od plochy zateplované konstrukce a také od výsledných energetických parametrů budovy. „Samotná výměna oken tedy pro splnění dotačních podmínek zpravidla nestačí a je třeba přijmout další opatření, jako je například zateplení fasády. Čím kvalitnější ovšem tato opatření budou, tím vyšší lze získat podporu,“ říká Ing. Milena Tomčíková, ředitelka vývoje a produktů společnosti VEKRA, největšího českého dodavatele oken a stínění na klíč. Stačí ale zjednodušená dokumentace zpracovaná autorizovanou osobou v rozsahu nezbytném k posouzení splnění podmínek programu. Pokud tedy plánujete o příspěvek z programu požádat, je dobré plán rekonstrukce konzultovat s příslušným energetickým specialistou.

Dotační programy navíc po letní pauze rozšiřují svoje možnosti. Kromě stávajících dotací lze zateplení, výměnu oken financovat také z nového programu „Oprav dům po babičce“. Využít jej lze i na instalaci venkovního stínění. „Peníze je možné čerpat formou zálohy, žadatelé navíc mají možnost využít zvýhodněný úvěr od stavebních spořitelen. Na jeden kus oken nebo dveří lze čerpat 4 900 Kč/m2, na stínicí techniku pak 1 500 Kč/m2. K dispozici je v rámci programu také 50 000 Kč na vypracování projektu. Maximální výše podpory na jeden rodinný dům je jeden milion korun, pokrýt takto lze až padesát procent přímých realizačních výdajů,“ uvádí Roman Kubálek, obchodní ředitel společnosti VEKRA.

Na co všechno se vyplatí dotace využít?

Odborníci doporučují začít u oken, právě jimi totiž unikne nejvíce tepla. Jejich výměnou ho lze ušetřit až 40 procent.

Dotace na zateplení střechy

V rámci žádosti o zateplení je podporováno i zateplení střešní konstrukce. „V případě zateplení střechy se nabízí i výměna staré, nevyhovující za novou plechovou krytinu, která je už ze své podstaty ekonomická z důvodu ceny celkového řešení a rychlosti pokládky. Při výměně staré eternitové střechy je plechová krytina rovněž vhodným řešením vzhledem ke konstrukci střechy a nosnosti krovu,“ doplňuje na Petr Tureček, produktový manažer společnosti SATJAM, předního českého výrobce plechových střech.

Dotace na řízené větrání

V rámci dotačního programu Nová zelená úsporám lze získat podporu také na řízené větrání s rekuperací tepla. „Snížit počáteční investici na pořízení systému řízeného větrání je možné jak u rekonstrukcí, tak i novostaveb. Na celý pasivní dům lze od září získat příspěvek 535 000 Kč, a to na výstavbu nebo nákup novostavby s velmi nízkou energetickou náročností a důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie,“ uvádí Ondřej Syřínek, obchodně technický zástupce pro řízené větrání s rekuperací Zehnder, a pokračuje: „Důležitým kritériem k získání této podpory je velmi nízká hodnota průvzdušnosti stavby. To úzce souvisí s potřebou řízeného větrání, jelikož větrání okny je u vzduchotěsného domu nedostačující. To dokazuje i to, že pro uznání žádosti o dotaci je zakomponování řízeného větrání podmínkou.“

V případě rekonstrukce rodinného domu o velikosti do 350 m2 máte možnost v rámci NZÚ požádat o podporu 105 000 Kč na pořízení a instalaci nového systému větrání se zpětným získáváním tepla, a to jak pro centrální, tak i decentrální řešení. Podmínkou je však minimálně 75% účinnost rekuperace. „S větracími jednotkami Zehnder se nemusíte obávat, že by byla vaše žádost zamítnuta z důvodu nedostatečného výkonu – standardně dosahují účinnosti mezi 80 a 90 %,“ vyzdvihuje odborník. Možnosti podpory na instalaci centrálního i decentrálního řízeného větrání se týkají i bytových domů, přičemž výše příspěvku činí 35 000 Kč za bytovou jednotku. „Všem zájemcům nabízíme bezplatné posouzení možnosti získání dotace a při splnění parametrů jsme připraveni pomoci s jejím vyřízením,“ dodává Ondřej Syřínek.

Závěrem: Podmínkou je blower door test

Při žádosti o dotaci na novostavbu je jednou z podmínek protokol o měření průvzdušnosti obálky budovy, k čemuž slouží tak zvaný blower door test. Stejně tak je třeba jej provést u instalací nového systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla. „Blower door test je zkušební metoda sloužící ke stanovení vzduchotěsnosti obálky domu. Do otvoru se osadí speciální ventilátor, kterým se uvnitř vytvoří podtlak nebo případně přetlak. Následně se pomocí anemometru zjišťuje, kudy do interiéru proudí vzduch. Všechny otvory i potenciálně riziková místa musí být z toho důvodu dostatečně utěsněné,“ říká Ing. Pavel Kašpar, manažer technického vývoje společnosti VEKRA. Výsledkem testu je zjištění, kolikrát se v domě vymění objem vzduchu za jednu hodinu.