Žádosti o Kotlíkové dotace v průběhu září otevírají další kraje

0
45

Letošní léto je ve znamení kotlíkových dotací, téměř polovina krajů je ale teprve spustí. Příjem žádostí čeká Vysočinu, Liberecký, Plzeňský, Středočeský, Pardubický a Zlínský kraj. Celkově byla na tuto podporu vyhrazena částka 1,7 mld. Kč. Dotace může dosáhnout až 95 % výdajů na pořízení nového systému. K vyplacení schválené částky dochází ještě před realizací projektu.

Co je potřeba k podání žádosti o Kotlíkové dotace

  • žádost o poskytnutí dotace,
  • kopii dokladu o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle, fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso,
  • kopii potvrzení o příjmu domácnosti – např. potvrzení o pobírání starobního nebo invalidního důchodu 3. stupně, popř. potvrzení o pobírání příspěvku na bydlení kdykoli v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o dotaci,
  • potvrzení o tom, že jako žadatel máte v objektu, kde má dojít k výměně zdroje tepla, trvalé bydliště
  • a kopii potvrzení o vedení bankovního účtu či kopii Smlouvy o zřízení účtu na jméno žadatele.

Od kdy je možné podání žádosti o Kotlíkové dotace?

1. září v kraji Vysočina,

1. září v Libereckém kraji,

4. září v Plzeňském kraji,

4. září v Pardubickém kraji,

5. září ve Středočeském kraji,

a ve Zlínském kraji od 12. září 2023.

Jak vysoká může být podpora v Kotlíkových dotacích?

„V každém z krajů, které se na příjem žádostí teprve připravují, mohou lidé získat podporu až 180 000 korun. Je to výjimečná příležitost pro ty, kdo by si moderní, ekologicky i ekonomicky efektivnější systém sami pořídit nemohli,“ uvádí Pavel Matějovič, provozní ředitel společnosti Schlieger, a dodává: „S podáním žádostí jim mohou pomoci nezávislí odborníci stejně jako společnosti, které se specializují na OZE i na dotační programy, které je podporují.“ Mezi tyto společnosti patří s 13 lety na trhu a více než 13 000 instalacemi podobných řešení i Schlieger. Více na https://www.schlieger.cz/radce/.

V Kotlíkových dotacích je zatím peněz dost

Příležitost získat finanční příspěvek na výměnu zdroje tepla ve své nemovitosti mají nadále i obyvatelé krajů, které již dotační program spustily. Všechny shodně potvrzují, že v tuto chvíli disponují dostatkem finanční prostředků pro nové žadatele.