Nový web zajistí dotaci, spočítá návratnost a úsporu i doporučí nejvýhodnější fotovoltaickou sestavu

0
451

Podle průzkumu více než polovina majitelů rodinných domů v ČR zvažuje pořízení fotovoltaického systému. Při praktické realizaci tohoto záměru je přitom klíčové mít validní relevantní informace a data, podle kterých se zájemce bude rozhodovat. Jedná se totiž o investici v řádu desítek či stovek tisíc korun, a tak finální rozhodnutí a výběr fotovoltaické sestavy má zásadní dopad na návratnost i úsporu.

Pro ty, kteří si chtějí nechat odborně posoudit finanční výhodnost investice do fotovoltaiky v jejich konkrétním případě, byl spuštěn nový poradenský web Solarin.cz. Založil jej a provozuje statistik a jaderný fyzik realizující své znalosti v roli investora Petr Just. Na webu si zájemce vybere pro něj nejvhodnější sestavu například dle toho, zda stojí o nejvýhodnější řešení nebo řešení s nejvyšší úsporou, zároveň se dozví, kdy se mu investice vrátí a kolik v průběhu let ušetří.

Solární energie šetří náklady, přináší soběstačnost a je ekologická

Solární energie se pro své výhody stává stále více atraktivní. Fotovoltaickou elektrárnou lze výrazně snížit náklady na elektrickou energii v domácnosti, v některých případech dokonce až o 80 %. Úspory na elektřině tak během let jdou do statisíců. Dalšími výhodami jsou například částečná energetická soběstačnost, ekologičnost, ale i fakt, že pořizovací ceny solárních elektráren klesají. Stávají se tak plně konkurenceschopnou alternativou k dodávkám elektřiny vyrobené především z fosilních paliv. Fotovoltaická elektrárna funguje po celý rok – v zimě při chladnějším, ale jasném počasí může mít paradoxně i lepší okamžité parametry výkonu, než když je v létě velké teplo, které je příčinou ztrát. Instalace fotovoltaické elektrárny sice vyžaduje vstupní investici, ta se majitelům ale rozhodně vyplatí, jelikož se postupně vrací v podobě poklesu výdajů za elektrickou energii.

Solární kalkulačka doporučí optimální řešení, konzultant zase nejvhodnějšího dodavatele

Pro ty, kteří uvažují o pořízení vlastní fotovoltaické elektrárny a stále nenalézají optimální řešení, byl nově spuštěn poradenský web. Mimo odborných článků, rad a doporučení týkajících se fotovoltaiky je jeho součástí i solární kalkulačka. Jedná se o aplikaci, která na základě několika vstupních parametrů posoudí vhodnost pořízení fotovoltaické elektrárny.

Zájemce jednoduše zadá základní údaje, jako jsou současný zdroj vytápění, aktuální měsíční spotřeba energií či způsob financování fotovoltaické elektrárny. “Ve výpočtech pro naše zákazníky jsou zohledněny vstupní parametry jako jsou průměrný osvit v dané lokalitě, běžný sklon střechy a střední hodnota výkonu dle orientace střechy. Dále uvažujeme postupné snižování výkonu panelů, předpokládaný růst cen elektrické energie v čase, inflaci a životnost solárních panelů. Velmi důležitými parametry ovlivňujícími celkovou ekonomiku jsou pak dotace samotné, dále pak poruchovost a s tím spojené náklady na opravy a servis. V ekonomických modelech pracujeme i s vývojem cen fotovoltaických komponent na trhu a vývojem cen emisních povolenek, který významně vstupuje do ceny elektrické energie,“ říká Petr Just, zakladatel webu.

Na základě vyhodnocení těchto vstupních parametrů aplikace zobrazí tři optimální varianty pro řešení fotovoltaické elektrárny, kdy je jedna doporučena k realizaci. Součástí variant jsou jak grafy podrobného průběhu financování, ale také informace o doporučeném instalovaném výkonu, průměrné roční i celkové úspoře, rovněž o garantované dotaci. Pro zájemce je na webové stránce k dispozici i kontaktní formulář, díky němuž je možné konzultovat navrhované varianty se specialistou na fotovoltaiku. Ten mimo jiné na základě výsledků doporučí i nejvhodnějšího dodavatele pro kompletní realizaci.

Svěřte se do rukou odborníků na fotovoltaiku

V souvislosti s dotačními pobídkami Nová zelená úsporám začaly ve velkém rychle vznikat firmy, které chtějí hlavně prodat svou službu. Často se tak děje i za situace úplné absence ekonomické smysluplnosti investice do fotovoltaické elektrárny. „Cílem a filozofií webu je jít proti těmto tendencím, vždy individuálně posoudit výhodnost investice do solárních panelů pro daného zájemce, i když by bylo výsledkem její nedoporučení, a tím kultivovat trh fotovoltaiky. Nejedná se jen o aplikaci solární kalkulačky, která vznikla na základě dlouhodobých zkušeností předních odborníků a modelových výpočtů. V Solarin.cz dokážeme nejen vytvořit analýzu finanční výhodnosti pořízení solární elektrárny, ale i zprostředkovat její kompletní realizaci na klíč od těch nejlepších v oboru včetně vyřízení veškeré administrativy či zajištění dotace. Spolupracujeme pouze s osvědčenými dodavateli fotovoltaických elektráren, kteří ručí za kvalitu i férové a vstřícné jednání vůči zákazníkům,“ dodává Petr Just.

Můžete si také spočítat úsporu při používání energeticky šetrných spotřebičů v této kalkulačce: https://www.datart.cz/usetrete