Renovace a rekonstrukce starších domů by měly probíhat rychleji

0
34
Foto: Pixabay

Český bytový fond patří mezi nejstarší v Evropě, tři čtvrtiny českých domů a bytů proto nejsou připraveny na to, aby podobným vedrům čelily. Více než tři čtvrtiny českých bytových domů mají špatné izolační podmínky, 60 % bytů postavených před rokem 1980 je zatepleno jen částečně nebo vůbec. Nutná je pokračující renovace zastaralého bytového fondu s důrazem na izolaci bytů a domů.

V kvalitních a dobře izolovaných budovách žije stále jen menšina populace

Řada neziskových organizací v čele s Hnutím DUHA a Centrem pasivního bydlení proto upozorňuje, že česká vláda musí urychleně podpořit rozsáhlé renovace a rekonstrukce starších domů.

Základ státní podpory tvoří dotace

Stát těmto rekonstrukcím pomáhá např. formou dotací v programu Nová zelená úsporám, která je nově cílena i na nízkopříjmové skupiny obyvatel. Podle neziskových organizací je však současná podpora nedostatečná. Česká republika potřebuje podle nich doplnit stabilní a dlouhodobý program Nová zelená úsporám o bezplatné poradenství a pomoc s dobře cílenými doplňkovými opatřeními pro nízkopříjmové domácnosti, přípravu projektů a nízkoúročené úvěry. Stejně důležité je najít podpůrná opatření pro nízkopříjmové skupiny, které žijí v nájemním bydlení.

Organizace proto vyzývají vládu, aby podnikla zásadní kroky k zajištění odolnějších domů v budoucnu. Země EU v současné době jednají o nové dohodě, která stanoví minimální standardy energetické náročnosti budov prostřednictvím směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD).