Solární panely mohou být i atypické, včetně umístění na balkónech

0
586

Není umění nainstalovat sériově vyráběná zařízení na využívání obnovitelných zdrojů energie na ideální plochy. Mnohem náročnější a pro většinu montážních firem i téměř nemožné je vyhovět individuálním požadavkům na umístění solárních panelů u atypické architektury, historických a specializovaných budov, či v náročných klimatických podmínkách.

Atypická řešení se uplatní i na bytových domech

„Přestože do naší společnosti přichází množství poptávek od zástupců bytových společenství, kteří chtějí vypracovat návrh solárního systému a kalkulaci, jen málo z nich se zrealizuje. Není to o ceně ani o tom, že by bytové komunity neměly o tyto technologie zájem. Hlavním důvodem, proč je vidět na bytových domech solární kolektory jen velmi zřídka, je centrální zásobování teplem, na které je většina bytových domů napojena.

Dalším problémem je neochota dodavatelů tepla přistoupit na takový způsob decentrálního zásobování bytových domů teplou vodou,“ informuje Alfréd Gottas, ředitel společnosti THERMO|SOLAR.

Dodává, že přesto existují termické solární systémy, na bytových domech, kde se vložené investice i bez státních dotací vrátí do 10 let. Příkladem je termický solární systém na ohřev pitné vody pro bytový dům v Detvě v části Novosady, který realizoval THERMO|SOLAR v červenci a srpnu 2017.

„Centrální dodavatel tepla v tomto případě neměl výhrady vůči instalaci a povolil vlastníkům bytů připojit do výměníkové stanice systém solárního ohřevu. Investici na instalaci solárního systému pokryla část bankovního úvěru, který byl určen primárně na kompletní rekonstrukci střechy na obytném domě.“

Parametry solárního systému a cena

Solární systém sestává z 35 ks solárních termických kolektorů typu TS500 (absorpční plocha 2,26 m2/kol), 4 ks 1000 l akumulačních zásobníků a zajišťuje solární předehřev studené vody pro 48 bytových jednotek v domě s 90 obyvateli a měl by ušetřit min. 50 – 60 % ročních nákladů na ohřev teplé vody.

„Celková investice byla vypočtena do 54 000 eur. Kolektory jsou instalovány na rovné střeše v jedné řadě a orientované jsou na jihovýchod. Nejprve se uvažovalo s počtem 32 kolektorů TS500 a orientací přímo na jih, ale vzhledem k poloze a orientaci domu by výroba a montáž pomocné konstrukce natolik prodražila systém, že ztráta na výkonu orientací kolektorů se vykompenzovala navýšením počtu kolektorů. Výrazně se tím zjednodušilo ukotvení nosné konstrukce, což urychlilo realizaci a samozřejmě ušetřilo finance investorovi,“ vysvětluje A. Gottas.

Nevšední realizace a mimořádná spolehlivost

THERMO|SOLAR nabízí opravdu různorodé možnosti montáže solárních panelů. Sluneční kolektory lze použít například i jako architektonický doplněk objektu. Na základě požadavku není výjimkou ani zhotovení individuálního tvarového řešení kolektoru, například zkosení části kolektoru pod určitým úhlem apod. Panely a nosné konstrukce mají Hurikánový test, čili jsou testovány na odolání proti rychlosti větru až 230 km/h.